Družina

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Děti ve školní družině pracují podle  školního vzdělávacího programu pro školní družiny. Školní družina má dvě oddělení a je  určena pro žáky prvního stupně. Max. počet dětí ve ŠD je 25 žáků v 1. oddělení a 28 žáků ve 2. oddělení. Přednost mají mladší žáci 1. – 3. třídy a žáci pracujících rodičů.

Žáci  mohou navštěvovat  školní  družinu denně ráno od 6:30 – 7:45 hod. a odpoledne od 11: 40 – 15: 30 hod. Činnost probíhá nejen v prostorách školní družiny, ale jsou využívány prostory tělocvičny, počítačové učebny, hřiště a přilehlé prostranství školy.

Děti odchází ze školní družiny samy nebo v doprovodu rodičů, sourozenců …, dle přihlášky. Každou změnu odchodu dítěte ze školní družiny musí rodič napsat písemně dopředu (telefonicky jen výjimečně).

Do ranní školní družiny se mohou přihlásit všichni žáci  školy!

Školné do ranní i odpolední družiny  je 50 Kč za měsíc, pololetně 250 Kč.

Jenom do ranní družiny školné 20 Kč za měsíc, pololetně 100 Kč.

 

Vychovatelky školní družiny

1. oddělení  –  Marie Konečná

2. oddělení  – Markéta Koutná DiS

 

Omluvenka do ŠD ke stažení

Přihláška do školní družiny

 

Telefon do školní družiny

ŠD 1   733 110 482
ŠD 2   720 313 520