ZŠ VACENOVICE

Škola pro život - šance pro každého
Vítejte. Naše základní škola prvního stupně se nachází v malé obci na Hodonínsku. Zachováváme vesnický charakter školy s dobrými mezilidskými vztahy a vzájemným respektem.
Aktuality

KOMUNIKAČNÍ PORTÁL

Školní rok 2020 / 2021

Vyučovací hodiny a přestávky
1.hodina       08:00 – 08:45
přestávka      08:45 – 08:55

2. hodina      08:55 – 09:40
přestávka      09:40 – 10:00

3. hodina     10:00 – 10:45
přestávka     10:45 – 10:55

4. hodina     10:55 – 11:40
přestávka     11:40 – 11:50

5. hodina     11:50 – 12:35

Organizace výuky
Slavnostní zahájení  školního roku  2020 / 2021  začne  v úterý   1. září 2020.

První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Ukončení školního roku  bude ve středu 30. června 2021.

Distanční výuka - rozvrhy hodin
Termíny prázdnin
Podzimní prázdniny
čtvrtek  29. října  a  pátek  30. října 2020

Vánoční prázdniny
středa 23. prosince 2020  – neděle 3. ledna 2021,  vyučování začne v pondělí  4. ledna  2021

Jednodenní pololetní prázdniny
pátek 29..ledna  2021

Jarní prázdniny
22. února  –  28. února  2021

Velikonoční prázdniny
čtvrtek  1. dubna  a  pátek  2. dubna  2021 ( pátek 2. dubna je státní svátek)

Letní prázdniny
čtvrtek  1. července 2021  –  úterý  31. srpna 2021

Nový školní rok  2021 / 2022  začne  ve středu  1 . září 2021.

Školní poradenské pracoviště
Školská rada
Členové školské rady

Za zastupitele obce:
1. Ludmila Bábíková, předsedkyně školské rady
2. Ing. Radek Lípový
3. Mgr. Jaroslava Blahová

Za pedagogy:
1. Mgr. Jana Ostrezi
2. Mgr. Lucie Ingrová
3. Marie Konečná

Za zákonné zástupce:
1. Petra Sabáčková
2. Eva Polášková
3. Jakub Křižka

Zápis ze školské rady konané dne 28.8.2019

Opatření ke zvýšené bezpečnosti
Vážení rodiče, nároky na zabezpečení a bezpečnost škol jsou dnes opravdu vysoké.

S ohledem na bezpečí Vašich dětí jsem se od 1.3.2017 rozhodla zavést následující pravidlo pro konzultace s vedením školy, vyučujícími a pro pohyb ostatních osob ve školní budově. Do školy vstupuje ráno pouze žák, rodič jej dovede před hlavní vchod a odchází. Tímto krokem společně s námi vedete Vaše děti k samostatnosti. Výjimkou jsou rodiče žáků 1. ročníku v termínu od 1.9. do 31.10. každého školního roku. Rádi Vám vyjdeme vstříc, pokud potřebujete ráno před vyučováním mluvit s vedením školy nebo třídní učitelkou. Musíte se ale hlásit u ranní služby na chodbě, která Vás zapíše do knihy návštěv. Děkuji za vstřícnost a pochopení.

Mgr. Liběna Lisá, ředitelka školy

 

ZŠ VACENOVICE

MOTTA NAŠÍ ŠKOLY

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
KDYŽ NEMŮŽEŠ, TAK PŘIDEJ VÍC
KAMARÁDSTVÍ JE NÁŠ HRAD, NEDOBYTNÝ TO SE VSAĎ
S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP
VĚDĚT JE NÁŠ CÍL
NIC NENÍ NEMOŽNÉ

Žádost o ošetřovné – návod

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m Informace v PDF

Nová pravidla pro omluvenky do školní družiny

Informace pro rodiče žáků ve školní družině Vzor omluvenky v PDF

Informace pro rodiče

Opatření školy v souvislosti s infekční nemocí Covid-19

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE

Budova školy byla vystavěna jako přízemní v roce 1879. Na poschodí byla zvýšena roku 1899. Zpočátku jednotřídní škola byla v srpnu roku 1880 rozšířena na dvoutřídní a roku 1884 pak na trojtřídní. Před 1. světovou válkou se učilo ve čtyřech třídách. Od září 1914 se v důsledku války redukovala výuka ve škole do dvou tříd s 237 žáky. Tento stav trval až do konce 1. světové války. Ve školním roce 1928 se vyučovalo již v pěti třídách. Až do roku 1945 měla škola pouze pět tříd, i když se vyučovalo od prvního do osmého ročníku. To umožňovalo jednak využití místnosti v nově postavené budově obecního úřadu a později i využití zrušeného bytu řídícího učitele. Před čelní zdí školy byla do roku 1951 zahrádka, v níž rostly keře bezu a pnula se vinná réva. Také zde podle pověsti byly chovány želvy, odtud naše logo školy.

» Charakteristika školy a její zaměření

KALENDÁŘ AKCÍ 2. POLOLETÍ  2019/2020

V tomto školním roce nás bude provázet téma „STAŘENKA MORAVA“

3.2. Etické dílny s lektorkou etické výchovy (1. a 3.tř.)

7.2. Vitamínový den s ochutnávkami

11.2. Titanic- projektová výuka (2.,4. a 5.tř.)

17.2.-21.2. Jarní prázdniny

26.2. Zahájení projektu „Budu školák“, návštěvy předškoláků ve škole (26.2., 4.3.,11.3.,18.3.) a

27.2. Beseda s cestovatelem Jachtou kolem světa“ (4 a 5.třída)

27.2. Akce žákovského parlamentu: Den zdravých svačinek

10.3. Pasování čtenářů na obecním úřadě ve spolupráci s místní knihovnou a OÚ pro 2.tř. s rodiči – ve 14:00 hod.

16.3. Veselé zoubky – preventivní program pro 1.třídu s překvapením

21.3. (sobota) Vystoupení žáků na jarní výstavě ve 14:30 na sále

19.3. Jedeme na plavání s dětským klubem

25.3. Ukázková hodina pro předškoláky a jejich rodiče ve škole

31.3.   Divadlo Matýsek u nás ve škole v 11:00 hod.  O pyšné žirafě

31.3. Čtenářská kavárna v 1.třídě s rodiči prvňáčků

  • Zdravé pomazánky – vlastnoruční výroba
  • Ukázkové hodiny (pro rodiče)
  • Výtvarná soutěž Čarovné barvy země  
  • Den Země- výsadba lesní školky (akce pro rodiče a děti)

Termíny budou upřesněny.

8.4. Zápis do 1.třídy

30.4. Natáčení našich dětí s českou televizí – program ŠIKULOVÉ

7.5. Fotografování

15.5. Den rodin s programem„Stařenka Morava zpívá“ pro rodiče na školním dvoře

29.5. Den dětí s armádou ČR – výlet autobusy na vojenskou posádku ve Vyškov

?  Výlet ŠD do Světa trampolín v Hodoníně (termín upřesníme)

5.6. Den životního prostředí – akce před OÚ

8.6. Projektový den ve škole s výletem autobusy do Veselí nad Moravou

23.6. Výlet 1.a 2.tř. ZOO Lešná

24.6. Výlet 3.třídy  Olomouc – (Pevnost poznání)

25.6. Výlet 4.třídy Centrum Vida- Brno

25.6. Výlet 5.třídy do Prahy

30.6. VYSVĚDČENÍ 

A  HURÁ NA PRÁZDNINY!!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa školy

Základní škola Vacenovice,
příspěvková organizace

Na Dědině 41, 696 06 Vacenovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

IČ: 70995273
DIČ: CZ70995273

Telefony & E-maily

Tel.: 518 376 159 , 720 313 520

Ředitelka školy
Mgr. Liběna Lisá
e- mail: zs.vac.vedeni@seznam.cz
telefon: 702 054 772

Školní e-mailová adresa
skolavacenovice@seznam.cz

Školní družina
1. oddělení 733 110 482
2. oddělení 720 313 520

Omlouvání žáků na mobil
720 313 520

Školní jídelna
518 376 280

ČINNOSTI A UDÁLOSTI

Kalendář akcí

Naleznete nově vlevo v prostředním sloupci úvodní stránky.

OD 11.9.2019

Činnost dětského klubu ZŠ Vacenovice s denním provozem v čase  15:30 – 17:00 hod.

DĚTSKÝ KLUB info v pdf

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Liběna Lisá

Ředitelka školy

Asistent pedagoga

Ivana Mitáčková

Mgr. Petra Kotásková

Třídní učitelka, 1. A

Učitelka

Mgr. et Mgr. Babora Svitková

 

Mgr. Liběna Lisá

Třídní učitelka, 1. B

Dominika Bařinová

Třídní učitelka, 2. třída

Asistent pedagoga

Gabriela Fejfarová

Mgr. Lucie Ingrová

Třídní učitelka, 3. třída

Mgr. Bc. Jana Ostrezi

Třídní učitelka, 4. třída

Markéta Koutná DiS
Asistent pedagoga

Mgr. et Mgr. Barbora Svitková
Učitelka

Mgr. Iva Hromková

Třídní učitelka, 5. třída

Marie Konečná

Vychovatelka školní družiny, 1. odd.

Markéta Koutná DiS

Vychovatelka školní družiny, 2. odd.

Lenka Mičolová, Odona Krmíčková, Petra Rybová, Zuzana Rupcová

Provozní zaměstnanci

Naše projekty

Projekt: „Podpora a vzdělávání v naší praxi.“ / OPVVV (EU) realizace od 1.2. 2017

Žáků

Kroužků

Tříd

Let Existence