ZŠ VACENOVICE

Škola pro život - šance pro každého

Vítejte. Naše základní škola prvního stupně se nachází v malé obci na Hodonínsku. Zachováváme vesnický charakter školy s dobrými mezilidskými vztahy a vzájemným respektem.

Aktuality

KOMUNIKAČNÍ PORTÁL

školní rok 2018 / 2019

Vyučovací hodiny a přestávky

1.hodina       08:00 – 08:45
přestávka      08:45 – 08:55

2. hodina      08:55 – 09:40
přestávka      09:40 – 10:00

3. hodina     10:00 – 10:45
přestávka     10:45 – 10:55

4. hodina     10:55 – 11:40
přestávka     11:40 – 11:50

5. hodina     11:50 – 12:35

Organizace výuky

Slavnostní zahájení  školního roku  2018 / 2019  začne  v pondělí  3. září 2018.

První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek
31. ledna 2019

Ukončení školního roku  bude v pátek
28. června 2019

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny
pondělí  29. října  a  úterý  30. října 2018

Vánoční prázdniny
sobota  22. prosince 2018  a  středa  2. ledna 2019,  vyučování začne  ve  čtvrtek   3. ledna  2019

Jednodenní pololetní prázdniny
pátek  1. února  2019

Jarní prázdniny
11. února  – 17.února  2019

Velikonoční prázdniny
čtvrtek  18.dubna  a  pátek  19.dubna  2019

Letní prázdniny
sobota  29. června   –  neděle  1. září 2019

Nový školní rok  2019 / 2020  začne  v pondělí  2 . září 2019

Školní poradenské pracoviště
Opatření ke zvýšené bezpečnosti

Vážení rodiče, nároky na zabezpečení a bezpečnost škol jsou dnes opravdu vysoké.

S ohledem na bezpečí Vašich dětí jsem se od 1.3.2017 rozhodla zavést následující pravidlo pro konzultace s vedením školy, vyučujícími a pro pohyb ostatních osob ve školní budově. Do školy vstupuje ráno pouze žák, rodič jej dovede před hlavní vchod a odchází. Tímto krokem společně s námi vedete Vaše děti k samostatnosti. Výjimkou jsou rodiče žáků 1. ročníku v termínu od 1.9. do 31.10. každého školního roku. Rádi Vám vyjdeme vstříc, pokud potřebujete ráno před vyučováním mluvit s vedením školy nebo třídní učitelkou. Musíte se ale hlásit u ranní služby na chodbě, která Vás zapíše do knihy návštěv. Děkuji za vstřícnost a pochopení.

Mgr. Liběna Lisá, ředitelka školy

 

ZŠ VACENOVICE

MOTTA

1. třída

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

2. třída

KDYŽ NEMŮŽEŠ, TAK PŘIDEJ VÍC

3. třída

KAMARÁDSTVÍ JE NÁŠ HRAD, NEDOBYTNÝ TO SE VSAĎ

4. třída

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP

5. třída

VĚDĚT JE NÁŠ CÍL

Školní práce

NIC NENÍ NEMOŽNÉ

Děkujeme maminkám

Milé maminky, moc Vám všichni děkujeme za úžasné muffínky.

Vítejte na nových stránkách

Rádi bychom Vás přivítali na nových internetových stránkách ZŠ Vacenovice. Věříme, že se Vám budou líbit, a že vám pomohou se v informacích lépe...

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE

Budova školy byla vystavěna jako přízemní v roce 1879. Na poschodí byla zvýšena roku 1899. Zpočátku jednotřídní škola byla v srpnu roku 1880 rozšířena na dvoutřídní a roku 1884 pak na trojtřídní. Před 1. světovou válkou se učilo ve čtyřech třídách. Od září 1914 se v důsledku války redukovala výuka ve škole do dvou tříd s 237 žáky. Tento stav trval až do konce 1. světové války. Ve školním roce 1928 se vyučovalo již v pěti třídách. Až do roku 1945 měla škola pouze pět tříd, i když se vyučovalo od prvního do osmého ročníku. To umožňovalo jednak využití místnosti v nově postavené budově obecního úřadu a později i využití zrušeného bytu řídícího učitele. Před čelní zdí školy byla do roku 1951 zahrádka, v níž rostly keře bezu a pnula se vinná réva. Také zde podle pověsti byly chovány želvy, odtud naše logo školy.

» Charakteristika školy a její zaměření

ROZVRH HODIN  |  ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

Třídní učitelka:    Mgr. Kristýna Vacenovská

                                1                     2                      3                   4                   5
  Pondělí      |       ČT/PS      |          M          |         LV*        |       PČ        |                    |
  Úterý          |       ČT/PS      |          M          |         ČJ          |        TV        |      Náb.*    |
  Středa        |          ČJ         |          M          |        PRV*      |      ČT/PS     |        TV       |
  Čtvrtek      |       ČT/PS      |          M          |        PRV*      |        ČT        |                   |
  Pátek          |         ČJ          |          M          |         TV         |        VV        |                   |

 * vyučuje Lucie Ingrová

ČJ – 9 hod  Ι  PRV – 2 hod  Ι  M – 5 hod  Ι  VV – 1 hod  Ι  HV – 1hod  Ι  TV – 2 hod  Ι  PČ – 1 hod
CELKEM: 21 vyučovacích hodin

Třídní učitelka:    Mgr. Jana Ostrezi

                               1                   2                     3                  4                  5                  6
  Pondělí      |        ČJ       |          M          |         AJ        |        TV        |      PRV       |                   |
  Úterý          |        M        |          ČJ         |      ČT/PS     |        PČ        |                   |      Náb.*    |
  Středa        |        ČJ        |          M         |         AJ        |        TV        |                   |
  Čtvrtek      |        M         |         ČJ         |       HV**    |        PRV       |       VV        |
  Pátek          |        ČJ        |          M         |      ČT/PS     |        LV        |                   |

 * vyučuje Lucie Ingrová
 ** vyučuje IVA HROMKOVÁ

ČJ – 8 hod  Ι  AJ – 2 hod  Ι  PRV – 2 hod  Ι  M – 5 hod  Ι  VV – 1 hod  Ι  HV – 1hod  Ι  TV – 2 hod  Ι  PČ – 1 hod
CELKEM: 22 vyučovacích hodin

Třídní učitelka:    Mgr. IVA hromková

                               1                   2                     3                  4                  5                  6
  Pondělí      |        m       |     aj2/tv1     |      čt/ps      |    aj1/tv2   |       PRV       |
  Úterý          |      M/m     |          ČJ         |      ČT/PS     |    PČ1/aj2   |    PČ2/aj1   |
  Středa        |     m/m      |         čj         |    AJ2/tv1    |   aj1/TV2    |        čj        |      Náb.*   |
  Čtvrtek      |        M         |         ČJ         |         lv        |      čt/ps     |       prv       |
  Pátek          |        Mg       |      ČJ(sloh)   |        hv        |        vv        |        vv       |

 vyučuje petra  kotásková   /  vyučuje  marie konečná
 vyučuje marKéta koutná   /   vyučuje liběna lisá
* 13:15 – 14:00 doležel j

ČJ – 9 hod  Ι  AJ – 3 hod  Ι  PRV – 2 hod  Ι  M – 5 hod  Ι  VV – 2 hod  Ι  HV – 1hod  Ι  TV – 2 hod  Ι  PČ – 1 hod
CELKEM: 25 vyučovacích hodin

Třídní učitelka:    Mgr. Petra Kotásková

                            1                   2                  3                  4                  5                  6
Pondělí      |        ČJ        |        HV        |        M        |        LV       |        VL        |
Úterý          |        m        |         ČJ        |        AJ       |        VV       |        VV       |
Středa        |        ČJ        |         Aj        |        MG      |               |        TV       |      Náb.*   |
Čtvrtek      |        M         |         ČJ        |       Tv        |   čJ(sloh)   |        vL       |
Pátek          |         ČJ       |          M        |        AJ        |        PŘ       |        ČT       |

 vyučuje LUCIE INGROVÁ   /  vyučuje IVA HROMKOVÁ   /   vyučuje liběna lisá
* 14:05 – 14:50 doležel j

ČJ – 8 hod  Ι  AJ – 3 hod  Ι  PŘ – 1 hod  Ι  VL– 2hod  Ι  M – 5 hod  Ι  VV – 2 hod  Ι 
HV – 1hod  Ι  TV – 2 hod  Ι  PČ – 1 hod
CELKEM: 25 vyučovacích hodin

Třídní učitelka:    Mgr. Lucie Ingrová

                            1                   2                   3                  4                  5                  6
Pondělí      |        ČJ        |         M        |        AJ        |        HV       |        TV        |
Úterý          |        ČJ        |         M        |        VL        |   ČJ(SLOH)   |        LV       |
Středa        |         M        |         PŘ        |        AJ       |         I         |        PČ       |      Náb.*   |
Čtvrtek      |        ČJ        |         M         |       AJ        |        VL        |        TV       |
Pátek          |         ČJ       |        MG        |        VV        |        VV       |        ČT       |

 vyučuje Iva Hromková   /  vyučuje Kristýna Vacenovská   
 vyučuje Marie Konečná   /    VYUČUJE Jana Ostrezi
* 14:05 – 14:50 doležel j

ČJ – 7 hod  Ι  AJ – 3 hod  Ι  PŘ – 1 hod  Ι  VL– 2hod  Ι  M – 5 hod  Ι  VV – 2 hod  Ι 
HV – 1hod  Ι  TV – 2 hod  Ι  PČ – 1 hod  Ι  I – 1 hod
CELKEM: 25 vyučovacích hodin

Adresa školy

Základní škola Vacenovice,
příspěvková organizace

Na Dědině 41, 696 06 Vacenovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

IČ: 70995273
DIČ: CZ70995273

Telefony & E-maily

Tel.: 518 376 159 , 720 313 520

Ředitelka školy
Mgr. Liběna Lisá
e- mail: zs.vac.vedeni@seznam.cz
telefon: 702 054 772

Školní e-mailová adresa
skolavacenovice@seznam.cz

Školní družina
1. oddělení 733 110 482
2. oddělení 720 313 520

Omlouvání žáků na mobil
720 313 520

Školní jídelna
518 376 280

ČINNOSTI A UDÁLOSTI

STŘEDA, 10. dubna 2019

Zápis do I. třídy ZŠ Vacenovice

8.7. – 12.7. 2019

Letní příměstský tábor

19.8. – 23.8. 2019

Letní příměstský tábor

OD 24.9.2018

Činnost dětského klubu ZŠ Vacenovice s denním provozem v čase  15:30 - 17:00 hod. 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Kristýna Vacenovská

Třídní učitelka, 1. třída

Mgr. Jana Ostrezi

Třídní učitelka, 2. třída

Mgr. Iva Hromková

Třídní učitelka, 3. třída

Mgr. Petra Kotásková

Třídní učitelka, 4. třída

Mgr. Lucie Ingrová

Třídní učitelka, 5. třída

Markéta Koutná DiS

Asistent pedagoga, 3. třída

Marie Konečná

Vychovatelka školní družiny, 1. odd.

Markéta Koutná DiS

Vychovatelka školní družiny, 2. odd.

Lenka Mičolová, Odona Krmíčková

Provozní zaměstnanci

Naše projekty

Projekt: „Podpora a vzdělávání v naší praxi.“ / OPVVV (EU) realizace od 1.2. 2017

Žáků

Kroužků

Tříd

Let Existence