ZŠ VACENOVICE

Škola pro život - šance pro každého
Vítejte. Naše základní škola prvního stupně se nachází v malé obci na Hodonínsku. Zachováváme vesnický charakter školy s dobrými mezilidskými vztahy a vzájemným respektem.
Aktuality

KOMUNIKAČNÍ PORTÁL

Školní rok 2019 / 2020

Vyučovací hodiny a přestávky

1.hodina       08:00 – 08:45
přestávka      08:45 – 08:55

2. hodina      08:55 – 09:40
přestávka      09:40 – 10:00

3. hodina     10:00 – 10:45
přestávka     10:45 – 10:55

4. hodina     10:55 – 11:40
přestávka     11:40 – 11:50

5. hodina     11:50 – 12:35

Organizace výuky

Slavnostní zahájení  školního roku  2019 / 2020  začne  v pondělí  2. září 2019.

První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek
30. ledna 2020.

Ukončení školního roku  bude v úterý
30. června 2020

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny
úterý  29. října  a  středa  30. října 2019

Vánoční prázdniny
pondělí  23. prosince 2019  –   pátek  3. ledna 2020,  vyučování začne  v  pondělí   6. ledna  2020

Jednodenní pololetní prázdniny
pátek  31. ledna  2020

Jarní prázdniny
17. února  –  23. února  2020

Velikonoční prázdniny
čtvrtek  9. dubna  a  pátek  10. dubna  2020

Letní prázdniny
středa  1. července   –  pondělí  31. srpna 2020

Nový školní rok  2020 / 2021  začne  v úterý  1 . září 2020

Školní poradenské pracoviště
Školská rada
Členové školské rady

Za zastupitele obce:
1. Ludmila Bábíková, předsedkyně školské rady
2. Ing. Radek Lípový
3. Mgr. Jaroslava Blahová

Za pedagogy:
1. Mgr. Jana Ostrezi
2. Mgr. Lucie Ingrová
3. Marie Konečná

Za zákonné zástupce:
1. Petra Sabáčková
2. Eva Polášková
3. Jakub Křižka

Zápis ze školské rady konané dne 28.8.2019

Opatření ke zvýšené bezpečnosti

Vážení rodiče, nároky na zabezpečení a bezpečnost škol jsou dnes opravdu vysoké.

S ohledem na bezpečí Vašich dětí jsem se od 1.3.2017 rozhodla zavést následující pravidlo pro konzultace s vedením školy, vyučujícími a pro pohyb ostatních osob ve školní budově. Do školy vstupuje ráno pouze žák, rodič jej dovede před hlavní vchod a odchází. Tímto krokem společně s námi vedete Vaše děti k samostatnosti. Výjimkou jsou rodiče žáků 1. ročníku v termínu od 1.9. do 31.10. každého školního roku. Rádi Vám vyjdeme vstříc, pokud potřebujete ráno před vyučováním mluvit s vedením školy nebo třídní učitelkou. Musíte se ale hlásit u ranní služby na chodbě, která Vás zapíše do knihy návštěv. Děkuji za vstřícnost a pochopení.

Mgr. Liběna Lisá, ředitelka školy

 

ZŠ VACENOVICE

MOTTA NAŠÍ ŠKOLY

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

KDYŽ NEMŮŽEŠ, TAK PŘIDEJ VÍC

KAMARÁDSTVÍ JE NÁŠ HRAD, NEDOBYTNÝ TO SE VSAĎ

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP

VĚDĚT JE NÁŠ CÍL

NIC NENÍ NEMOŽNÉ

Školní příměstský tábor

Informace příměstský tábor. Přihláška na příměstský tábor. Přihlášky odevzdat do 10.2. 2020.

Vítejte na nových stránkách

Rádi bychom Vás přivítali na nových internetových stránkách ZŠ Vacenovice. Věříme, že se Vám budou líbit, a že vám pomohou se v informacích lépe orientovat....

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE

Budova školy byla vystavěna jako přízemní v roce 1879. Na poschodí byla zvýšena roku 1899. Zpočátku jednotřídní škola byla v srpnu roku 1880 rozšířena na dvoutřídní a roku 1884 pak na trojtřídní. Před 1. světovou válkou se učilo ve čtyřech třídách. Od září 1914 se v důsledku války redukovala výuka ve škole do dvou tříd s 237 žáky. Tento stav trval až do konce 1. světové války. Ve školním roce 1928 se vyučovalo již v pěti třídách. Až do roku 1945 měla škola pouze pět tříd, i když se vyučovalo od prvního do osmého ročníku. To umožňovalo jednak využití místnosti v nově postavené budově obecního úřadu a později i využití zrušeného bytu řídícího učitele. Před čelní zdí školy byla do roku 1951 zahrádka, v níž rostly keře bezu a pnula se vinná réva. Také zde podle pověsti byly chovány želvy, odtud naše logo školy.

» Charakteristika školy a její zaměření

KALENDÁŘ AKCÍ 1. POLOLETÍ  2019/2020

V tomto školním roce nás bude provázet téma „STAŘENKA MORAVA“

02.09. Slavnostní zahájení šk.roku 2019/2020 na školním dvoře s přivítáním prvňáčků

10.09.  Focení prvňáčků do novin

13.09.  Výlet na „bzenecký hrad“ 5.třída

16.09.  Informační schůzka pro rodiče žáků 1.tř.

25.09. HRY MIKROREGIONU NOVÝ DVŮR – pořádá letos naše škola pro týmy žáků 4.-5.tř.

Zahájení činnosti kroužků zájmové činnosti dle rozpisu

Zahájení celoročního projektu Stařenka Morava s tématem Stařenka Morava vypráví – místopisné příběhy, pohádky a pověsti a jejich výtvarné zpracování

01.10. Výlet do archeoparku Pavlov 4.tř. – Putování s mamutem Tondou a 5.tř. výšlap na Dívčí hrady

02.10.  Projekty s lektory Ekocentra Bílé Karpaty

  • Mravenci1tř., 2.tř.
  • Z farmy na stůl 3.tř.

08.10. Sběr papíru kontejner bude ke škole přistaven už 7.10. ve 12 hod., odvoz proběhne ráno 9.10.

18.10. Pojďte s námi do stodoly – podzimní netradiční hry na Rúdníku pro rodiče a děti od 15:30 hod. s opékáním špekáčků

24.10. Plenární schůze, třídní schůzky

29.10. – 30.10. Podzimní prázdniny

01.11.  Divadlo KORÁB –  O princezně s dlouhým nosem, v 10:00 pro všechny třídy v tělocvičně školy

13.11. Beseda se spisovatelem dětských knih Janem Opatřilem

20.11. Den otevřených dveří – ukázkové hodiny pro rodiče

Výzdoba školy na Vánoce

3.12. Tvořivé odpoledne pro děti a prarodiče od 15:00 hod.
Stařenka Morava čte pohádky – předčítání ve škole, pohádky od babiček

13.12. Vánoční jarmark, zahájení na školním dvoře  15:30

20.12. PLANETÁRIUM  MORAVA (promítání ve 3D kopuli) v tělocvičně školy

23.12. až 3.1.2020  Vánoční prázdniny

Návštěva předškoláků ve škole v 1.třídě

Buďme kamarádi – Etické dílny s lektorkou 1 tř. a 3.tř.

  •  Zvířátka v zimě (vycházka do lesa)

Učíme se, snažíme se…vysvědčení se blíží 🙂

30.01. Vydávání výpisů vysvědčení za 1.pol.

31.01. Pololetní prázdniny

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa školy

Základní škola Vacenovice,
příspěvková organizace

Na Dědině 41, 696 06 Vacenovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

IČ: 70995273
DIČ: CZ70995273

Telefony & E-maily

Tel.: 518 376 159 , 720 313 520

Ředitelka školy
Mgr. Liběna Lisá
e- mail: zs.vac.vedeni@seznam.cz
telefon: 702 054 772

Školní e-mailová adresa
skolavacenovice@seznam.cz

Školní družina
1. oddělení 733 110 482
2. oddělení 720 313 520

Omlouvání žáků na mobil
720 313 520

Školní jídelna
518 376 280

ČINNOSTI A UDÁLOSTI

Kalendář akcí

Naleznete nově vlevo v prostředním sloupci úvodní stránky.

OD 11.9.2019

Činnost dětského klubu ZŠ Vacenovice s denním provozem v čase  15:30 – 17:00 hod.

DĚTSKÝ KLUB info v pdf

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Liběna Lisá

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Kristýna Vacenovská DiS

Třídní učitelka, 1. třída

Asistent pedagoga

Gabriela Fejfarová

Mgr. Lucie Ingrová

Třídní učitelka, 2. třída

Mgr. Bc. Jana Ostrezi

Třídní učitelka, 3. třída

Markéta Koutná DiS
Asistent pedagoga

Mgr. et Mgr. Barbora Svitková
Učitelka

Mgr. Iva Hromková

Třídní učitelka, 4. třída

Mgr. Petra Kotásková

Třídní učitelka, 5. třída

Marie Konečná

Vychovatelka školní družiny, 1. odd.

Markéta Koutná DiS

Vychovatelka školní družiny, 2. odd.

Lenka Mičolová, Odona Krmíčková, Petra Rybová

Provozní zaměstnanci

Naše projekty

Projekt: „Podpora a vzdělávání v naší praxi.“ / OPVVV (EU) realizace od 1.2. 2017

Žáků

Kroužků

Tříd

Let Existence